Miljøansvar

livio-bilde-09
Livio Norge er medlem av Grønt Punkt. Det betyr at vi betaler en årlig avgift for all emballasje (glass, plast, kartong) som vi bringer inn til landet i forbindelse med vår import av matvarer. Dette er vårt bidrag til arbeidet med håndtere/resirkulere glass, plast og kartong på en forsvarlig og miljøvennlig måte.

Her er kopi av vårt medlemsbevis.